/Ukrainian airspace shuts down to civilian aircraft